Fødselsangst

Når frykten og angsten tar overhånd viser vår erfaring at gravide med fødselsangst blir roligere og mer motiverte av å lytte til lydfilen med den mentale treningen.

Hvis du har sterk fødselsangst vil det være spesielt viktig for deg å ha noen å snakke med. Dette kommer vi tilbake til i videoen om fødselsangst. Det nye og flotte med mental trening er at du har et helt konkret verktøy i tillegg.