Å føle utrygghet og redsel før en fødsel er ganske normalt. Opptil hele 20% opplever fødselsangst. Det å skulle tre  inn i det ukjente kan virke skremmende. Derfor er vi her for å hjelpe deg når frykten og angsten tar overhånd.

Vår erfaring viser at gravide med fødselsangst blir roligere og mer motiverte av å lytte til lydfilen med den mentale treningen.

Hvis du har sterk fødselsangst vil det være spesielt viktig for deg å ha noen å snakke med. Dette forklarer vi videre i videoen nedenfor. Det nye og flotte med mental trening er at du har et helt konkret verktøy å ta i bruk når du er gravid.

I videoen nedenfor forklarer vi nærmere om hva fødselsangst innebærer, og gir deg innblikk i en historie fra en som har opplevd dette.