Hvordan kan man forberede seg til fødsel?

 • Det er mange som tror at det IKKE er MULIG å forberede seg godt til fødselen. At fødselen må «tas som det kommer». I tillegg florerer det med fødselshistorier som har potensiale til å skremme de aller fleste av oss. Heldigvis er det flere og flere gravide som har positive forventninger til fødselen.

 • Ved hjelp av mental trening får mange gode fødselsopplevelser. Med støtte fra jordmorforeningen har vi gjennomført en studie som bekrefter det vi har erfart siden Birgit innførte mental trening til gravide i 2013. Kurset inneholder arbeidsoppgaver og er et håndfast verktøy. Helt konkret og enkelt, akkurat det DU trenger for å få en god fødselsopplevelse!

Helt konkret får du nettkurset som inneholder:

 • Kunnskap om mental forberedelse og trening
 • Hvordan bruke det mentale treningsverktøyet
 • Kropp + hodet = Sant
 • Dine arbeidsoppgaver
 • Brev til jordmor
 • Fødsel – modningsfasen
 • Fødsel – den aktive fasen
 • Fødsel – utdrivningsfasen
 • Smertelindring, keisersnitt, barseltid
 • Amming
 • Fødselsangst

Undervisningen tar kun 1 time og 20 minutter.

Du har tilgang til nettkurset i 4 uker. Men det mentale treningsverktøyet laster du ned eller lagrer som en URL på telefonen din – slik at du ALLTID har tilgang til det mentale treningsverktøyet.

Pris: Alt inkludert kr. 1200

ER DU KLAR FOR EN TRYGG OG GOD FØDSELSOPPLEVELSE MED OSS I EN GOD FØDSEL?

“Tenk om alle førstegangsfødende hadde fått tilbud om å trene mentalt før fødsel!”

Les historiene til tidligere gravide som har brukt verktøyene våre:

Jordmor sa til meg at hun skulle tro jeg hadde født før!

Les mer om historien til Rebekka

Jeg har jo drømmefødselen min med meg hele livet!

Les mer om historien til Maria

Jeg har alltid hatt fødselsangst så lenge jeg kan huske

Les mer om historien til Christiane

Kort oppsummert viser praksiserfaringer at vår metode bidrar til:

Mindre smerter, opplevelsen av å jobbe «med kroppen», trygghet og fødsels-selvtillit underveis, avslapping/søvn mellom riene, en forståelse av hvor du er i fødselsforløpet og god progresjon i fødselen!

Motsatsen til dette er når den fødende er redd for hver rie som kommer. Og når redselen kommer, blir det lettere å spenne seg, som igjen fører til at smertene blir sterkere. Dette kan igjen føre til følelsen av å miste kontroll over seg selv og situasjonen.

Vi ønsker alle gravide velkommen til å bli godt forberedt til fødselen!

ER DU KLAR FOR EN TRYGG OG GOD FØDSELSOPPLEVELSE MED OSS I EN GOD FØDSEL?