Nyfødt hold mammas finger

Med fokus på psykisk helse

Svangerskap og fødsel beskytter deg ikke mot psykisk sykdom som angst og depresjon. Det er tvert i mot en sårbar periode i livet, hvor det å ha noen å snakke med om vanskelige følelser er ekstra viktig. Mange kommuner er tilknyttet psykolog tjenester, og man er opptatt av å forebygge, og behandle de som trenger det.

Det er en sammenheng mellom angst/ depresjon og for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Dette er en av årsakene til at det er spesielt viktig å forebygge. Vi lever i et samfunn der mer og mer av kontakten skjer i et ”lukket rom” – sosiale medier. Vi får et innblikk i hverandres liv, der vi selv bestemmer hva som er synlig. Det er kanskje ikke så vanlig å fortelle om sin ”hverdagsdepresjon” eller vanlige vanskelige følelser. Enkelte forteller åpent om alvorlige psykiske sykdommer, også på sosiale medier, og det er veldig fint. Men hverdagen er lite synlig. Nydelige bilder i passe duse farger, litt myk hud, passe sminke og nylig frisert og stylet fremstår mammarollen som svært vellykket for eksempel på Facebook og  Instagram. Kontrasten til eget liv kan påvirke en sårbar gravid og mamma der nattesøvnen er unntaket oftere enn regelen, og tårene sitter løst.

Et svangerskap uten for store belastninger, en god fødselsopplevelse og et godt sosialt nettverk er bra, men dessverre ikke alltid virkeligheten. Derfor må vi jobbe for at det blir godt nok!!  Les hva psykologen Kjersti Torvaldsen Kvilhaug sa om En god fødsel  da vi startet med innføringen av mental trening i fødselsforberedelse i 2013:

Kurset er informativt og kunnskapsberikende og kan for mange gravide inngå som en viktig del av forberedelsen til selve fødselen. Mentale forberedelser og kunnskap kan bidra til en opplevelse av trygghet og tillitt til egen kropp og fødekraft. Dette kan igjen medvirke at kvinnen får en trygg og god fødsel. En positiv fødselsopplevelse kan bidra til en styrket følelse av mestring og selvtillit som videre er med på å legge grunnlag for en god start på den tidlige relasjonsutviklingen til barnet.
Det mentale treningsprogrammet kan hjelpe den gravide til å vende fokuset innover og skape kontakt med barnet i magen. Et sterk følelsesmessig bånd til det ventede barnet er en viktig kilde til styrke, støtte og motivasjon underveis i selve fødselen. Gjentatte mentale forestillinger om et normalt fødselsforløp kan være med på å bryte eventuelle negative bilder og forventninger som den gravide måtte ha. Gjennom å visualisere et fødselsforløp og regelmessig trene på dette kan det både i kropp og sinn skapes en økt beredskap for en positiv fødselsopplevelse.

Ingvil Øvsthus driver http://www.partumpsykolog.no   De senere årene har hun særlig fordypet seg i psykisk helse blant gravide og spebarnsmødre. Sentralt her er behandling av fødselsangst, mental fødselsforberedelse, mestring av fødselssmerter, traumatiske fødselsopplevelser og svangerskapsdepresjon.

Årsaken til at noen kvinner opplever psykiske utfordringer knyttet til svangerskap, fødsel og spedbarnstid kan være mange. Å lage et nytt liv i egen kropp kan være fantastisk, men også krevende. En del gravide føler på stort ansvar og bekymrer seg mye for hvordan den lille spiren har det i magen. Tidligere vanskelige livserfaringer kan oppleves ekstra tøffe i denne tiden, og utfordringer i nære relasjoner kan forsterkes. For noen gravide er det særlig den kommende fødselen som skaper uro og bekymringer.

Når jeg møter kvinner som gruer seg ekstra mye til å føde, er det viktig å sammen utforske hva som ligger i bekymringene og frykten. Angsten kan bestå av for eksempel tidligere vonde erfaringer med sykehus, frykt for smerte eller negative tanker om egen evne til å føde. Å kjenne etter på hva som trigger angsten og sette ord på dette, kan ofte virke forløsende og beroligende i seg selv. Tøffe tanker og følelser som vi forsøker å holde unna og bærer på alene, vil ofte være vondere enn om vi aksepterer at dette er noe som påvirker oss og deler det med noen andre.

Det å få en helhetlig forståelse av hva som oppleves som ekstra utfordrende, gir en pekepinn på hva som er viktig å jobbe med for å redusere frykten og styrke troen på mestring av fødsel. Hvis kvinnen har mye frykt knyttet til for eksempel det å være naken og føle seg blottlagt, er det viktig å utforske hva som kan bidra til selvivaretakelse under fødsel. Eksempler kan være å ha på seg sin egen tunika fremfor sykehusskjorte, kjenne til fødestillinger hvor man føler seg mindre sårbar og avtale at partner informerer jordmor om at man trenger tid og litt ekstra omsorg ved undersøkelser. Min jobb er da å hjelpe kvinnen å lytte til egne behov og ta disse på alvor. Selv om man føder på sykehus og blir en pasient, er det viktig å holde fast på egne personlige behov som fødekvinne. I tillegg til å finne gode praktiske mestringsstrategier, kan det være godt for kvinnen å snakke gjennom det som ligger under frykten for å for eksempel føle seg blottlagt eller miste kontrollen over egen atferd. Noen ganger kan gode samtaler omkring dette gjør at hun kan finne større trygghet i seg selv og lettere håndtere at kroppen blir sett og undersøkt av andre.

Noen kvinner har tidligere hatt negative opplevelser på sykehus og kan for eksempel være redd for sprøyter eller kjenne sterkt ubehag knyttet til helsepersonell i hvite klær. For dem kan det være god hjelp i det som kalles eksponeringsterapi. Da utsetter man seg for det man frykter og står i angsten slik at man erfarer at angstreaksjonen i kroppen går ned og man gradvis blir mindre redd. Jeg kan for eksempel ta med sprøyter til terapitimen slik at kvinnen kan få ta og føle på dem, og bli kvitt fobien. Andre ganger drar vi sammen til sykehuset, vandrer i gangene og avvenner fryktreaksjonen som kvinnen tidligere fikk ved å tenke på sykehus og alt som hører til. Når sykehusangsten dempes, vil også ofte angsten for fødsel reduseres.

Jeg treffer også en del kvinner som har hatt negative fødselsopplevelser tidligere. Da bruker vi god tid på å utforske fødselen. Både selve fødselsforløpet, men også hvilke tanker og følelser som kvinnen hadde underveis og har kjent på i tiden etterpå. Fra et medisinsk ståsted kan fødselen ha vært definert som normal, men kvinnen selv kan streve med for vonde følelser knyttet til seg selv eller andre. Jeg erfarer ofte at det å få snakket godt gjennom alt dette hjelper kvinnen kvinnen å bearbeide det som skjedde slik at opplevelsen blir lettere å leve videre med. Og hvis kvinnen er gravid igjen eller ønsker å bli det, så vil en bearbeiding av forrige fødsel gjøre det lettere å bli mentalt innstilt på en ny og bedre fødselsopplevelse.

Mange av kvinnene jeg møter er særlig bekymret for smertene forbundet med fødsel. Det er da ofte til hjelp å utforske hva kvinnen er redd for skal skje i møtet med fødselssmertene. Noen kan ha det vi kaller katastrofetanker om for eksempel at smertene vil gjøre at man roper høyt eller sier rare ting, og at det vil være helt forferdelig. Terapeutisk samtale omkring katastrofetankene vil som regel føre til at man endrer oppfatning av hvor ille det vil være om det skjer og bekymringene dempes. Det blir da lettere å akseptere at når man føder vil man kunne oppføre seg annerledes enn slik man vanligvis er, og at det er helt greit. Det gjør det enklere å innstille seg på at smertene forbundet med fødsel er mulig å håndtere og vi kan jobbe med å styrke evnen til smertemestring.

Jeg pleier da å informere litt om fødselssmerter og forklare hvordan smerteopplevelsen påvirkes av våre tanker, følelser og handlinger. Jeg anbefaler så den gravide å praktisere mental trening i tiden før fødsel. Hvis vi trener opp våre mentale reaksjoner før fødsel, vet vi hva vi skal tenke og gjøre når det gjelder. Klarer vi å forbli mentalt og fysisk avslappet i møte med det som skjer i kroppen under fødselen, bevarer vi våre fysiske og mentale krefter. Da vil vi kjenne mindre smerte og det blir lettere å føde. Mental trening før fødsel vil imidlertid være til hjelp for alle gravide uavhengig av om man er redd for å føde eller ikke. Å forberede seg mentalt til fødselen er godt for alle!

Å være gravid kan av ulike grunner være krevende, og det er viktig å ikke gå alene med det man opplever som vanskelig. Svangerskap er en tid hvor det er særlig viktig å ta vare på seg selv og egen psykiske helse. Og som beskrevet her, finnes det ulike gode innfallsvinkler til å dempe fødselsangst og styrke troen på at man kan mestre å føde. Sjekk gjerne ut www.partumpsykolog.no for mer info!

partum psykolog logo