Pilotstudie

Med støtte fra Jordmorforeningen gjennomførte vi i 2021 den første pilotstudien i Norge som omhandler mental trening som fødselsforberedelse.

Her følger en sammenfatning av studien:

Stor nytteverdi av mental trening før fødsel

Innledning

I 2013 utviklet og innførte En god fødsel, ved Birgit Semundseth mental trening til kvinner som skulle føde i Norge. Ideen kom som følge av at stadig flere kvinner uttrykte redsel med hensyn til den kommende fødselen. I tillegg økte antall keisersnitt uten medisinsk grunnlag for disse. Etter mange år med gode praksisfortellinger sammen med jordmor Tonje Wessel Rummelhoff, ga Jordmorforeningen støtte til gjennomføring av en pilotstudie hvor gravide fikk tilgang til mental trening før fødsel. 

Metode

80 gravide ble inkludert i studien på grunnlag at de var førstegangsfødende, at de behersket norsk og var gravid i uke 28-32. De gravide fikk ikke betalt for deltakelse, og de fikk invitasjon til studien via appen Helseoversikt. Studien gav både kvalitativ og kvantitative data, og det ble gjort målinger både før og etter fødsel. Det ble oppnådd 75 % svarprosent i studien.

Gjennomføring av studien

Alle gravide som ønsket å delta i studien ble automatisk inkludert og fikk tilsendt mail som inneholdt tilgang til nettkurset og den mentale treningen. Nettkurset tar 1 time og 20 minutter å se gjennom og inneholder både tradisjonell fødselsforberedelse og mental forberedelse. Den mentale treningen består av en lydfil på 10 minutter som inneholder avspenning og visualisering av fødselen. De gravide ble oppfordret til å trene mentalt daglig i 6 uker før termin. I tillegg fikk de gravide tilbud om deltakelse på zoom-møter med jordmor og mentaltrener, én time i uken.  Vi logget på, ønsket velkommen og åpnet for spørsmål fra de gravide. Eksempler på spørsmål var: 

 • kan jeg trene til andre tider på døgnet?
 • må jeg visualisere det mentale rommet?
 • er det flere som opplever å sovne før treningen er avsluttet og vil det påvirke resultatet? 

Deltakerne ga uttrykk for lettelse for at de kunne tilpasse den mentale treningen til sin situasjon og sine behov. Flere delte erfaringen med å sovne før den mentale treningen var ferdig. Vi kunne betrygge dem med at vår erfaring tilsa at de likevel ville oppnå effekt. Noen gav uttrykk for at det var vanskelig å hvile/roe seg ned de første gangene de lyttet til lydfilen. For et par av deltakerne var det positivt å bli kjent med den mentale treningen ved å gå tur og samtidig lytte til lydfilen; de første gangene.

Forskning viser at å trene til et mentalt rom forsterker effekten av mental trening. Når kvinnene opplevde at de synes det var problematisk eller forstyrrende å lage et mentalt rom, støttet vi dem i at det går fint å trene uten dette. Kurset inneholder undervisning om det mentale rommet som et element i den mentale treningen og noen hadde oppfattet at det var veldig viktig å finne sitt eget rom. Det virket stressende på noen, og èn av deltakerne fortalte at hun slappet så godt av med lydfilen, da hun kunne slutte å fokusere på det hun opplevde som vanskelig. 

SPØRSMÅL FØR FØDSELEN: 

De gravide svarte på følgende spørsmål før fødselen: 

 • Hva er dine tanker/følelser med hensyn til din fødsel
 • I hvor stor grad har du tro på at kroppen din vil klare en fødsel?
 • I hvor stor grad tror du fødselen din vil bli en god opplevelse?
 • Hvordan vil du beskrive søvnkvaliteten din per dags dato?
 • I hvor stor grad tror du at det er nyttig å forberede seg og trene mentalt før fødsel?

SPØRSMÅL ETTER FØDSELEN:

De gravide svarte på følgende spørsmål etter fødselen:

 • Hvor lenge trente du daglig mentalt før fødsel?
 • I hvor stor grad følte du deg engstelig mtp fødselen FØR du begynte å lytte til lydfilen?
 • Da fødselen startet, i hvor stor grad følte du deg engstelig mtp å føde ETTER å ha trent mentalt?
 • Da fødselen startet; i hvor stor grad følte du deg forberedt til å føde?
 • Hvordan vil du beskrive din fødselsopplevelse?
 • I hvor stor grad antar du at din mentale forberedelse, før fødselen, påvirket din fødselsopplevelse?
 • Har du opplevd det som vanskelig eller lett å trene mentalt?
 • Påvirket den mentale treningen søvnkvaliteten din da du begynte treningen?
 • Var det slitsomt eller ble det en god vane å trene mentalt?
 • Vil du anbefale andre gravide å forberede seg på denne måten?

RESULTATER

Registreringer før fødsel:

Registreringer ved oppstarten viste at 81 % hadde i stor grad tro på egen fødekraft. 42 % hadde i stor grad tro på at fødselen ville bli en god opplevelse, mens 31 % markerte at de var litt eller svært engstelig for å føde.

«Jeg er veldig spent og gleder meg til å se hvordan kroppen min takler en fødsel. Jeg er nysgjerrig på hvordan fødselen kommer til å forløpe. Om jeg bruker lang eller kort tid, hvor vondt det gjør, om jeg klarer meg uten epidural osv. Ikke minst gleder jeg meg utrolig mye til å møte den lille datteren min!»

«Gruer meg til smerter over lengre tid. Engstelig for at det skal ta lang tid, oppstå komplikasjoner, ende i keisersnitt og/eller få skader.»

92 % registrerte at de tror det er i stor grad nyttig å forberede seg mentalt før fødselen. 

Registreringer etter fødsel:

Det var stor variasjon i hvilket tidspunkt målingene ble gjennomført. De fleste registrerte 3-4 uker etter fødsel, mens de seneste registrerte 10-12 uker etter fødsel.

48 % markerte at de trente daglig i seks uker. 21 % trente i kun to uker eller kortere tid og resterende trente i 3, 4 eller 5 uker.

68 % opplevde at det var lett å trene mentalt, mens 20 % opplevde den mentale treningen som vanskelig. De resterende krysset av for at de ikke visste.

«Det var en lett måte å trene på, siden det ikke krevde så mye forberedelser og tid.»

«Då eg var veldig sliten og hadde stort behov for søvn, vart det vanskeleg å ha energi til å høyre på lydfilen før leggetid.»

68 % markerte at det ble en god vane å trene mentalt, mens 31 % opplevde det som slitsomt. 

«Det ble en veldig god vane å trene mentalt. Den positive effekten treningen har på sinnet og søvnen gjorde det lettere å gå gjennom de siste månedene av graviditeten.»

«Prøvde å få det til, men dagane gjekk og eg hadde ikkje energi til å gjere det før leggetid.»

ENGSTELSE

Vi ba deltakerne evaluere i hvor stor grad de følte seg engstelig før de begynte å lytte til lydfilen, og i hvor stor grad de følte seg engstelig etter å ha lyttet til lydfilen:

I hvor stor grad følte du deg engstelig mtp fødselen FØR du begynte å lytte til lydfilen?I hvor stor grad følte du deg engstelig mtp fødselen ETTER at du hadde lyttet til lydfilen?
Svært engstelig13 %1 %
Litt engstelig50%35 %
Ikke engstelig i det hele tatt25 %46 %
Jeg gledet meg til å føde11 %16 %

Kvinnene opplevde at de ble forberedt ved å trene mentalt. Det å føle seg forberedt har en tydelig sammenheng med å bli mindre engstelig. Når man vet at fødselsangst er svært utbredt er dette en god og viktig opplysning. 13 % var svært engstelige før den mentale treningen og dette tallet sank til 1 % etter mental trening. 50 % av kvinnene følte seg litt engstelige før mental trening, mens 35 % følte seg litt engstelige etter at de hadde trent mentalt. 25 % følte seg ikke engstelige i det hele tatt, før de begynte å trene, og denne prosentsatsen økte til 46 % etter mental trening.

MØTER PÅ ZOOM

Kursdeltakerne fikk tilbud om ukentlige oppfølginger via zoom. Vi har erfart at det kan dukke opp spørsmål etter at gravide har sett kurset og begynt å trene mentalt. Vi er alltid åpne for å svare på spørsmål på sosiale medier, mail eller når noen tar direkte kontakt med oss. Mange lurer på de samme tingene og på zoom kan vi svare samlet og skape nyttige samtaler for flere. Vi hadde ingen faste temaer for deltakerne i undersøkelsen, men vi hadde forslag til tema hvis det var få spørsmål. Blant annet holdt jordmor innlegg om rier og riestart, vannavgang og fødestillinger.  De som logget seg på var generelt veldig fornøyde med zoom-møtene. 

Det var kun 35 % som benyttet seg av disse møtene. Det var forskjellige grunner til at 65 % ikke logget seg på for live oppfølging. For andre var det ikke like viktig: 

«Jeg har helt glemt det»

«Det var litt “sent” på kvelden, jeg var veldig trøtt og sliten på slutten av svangerskapet så sovnet ofte før kurset startet»

«Jeg fikk vært med én gang. Skulle gjerne vært med flere, men enten glemte jeg det (mails kom i søppelinnboks) eller så hadde jeg andre planer. Den ene gangen jeg var med fikk jeg mye ut av det

«Har aldri passet, da jeg jobber hver tirsdag kveld, og gjorde det ganske tett opp til fødsel»

«Prøvde et par ganger, men ble ikke komfortabel med å sitte der med kamera på»

«Dette likte eg godt. Kjekt å lære meir og høyre om erfaringar og nytten. Så sjølv om eg ikkje nytta maks ut av tilbodet, lærte eg likevel mykje.»

«Jeg har benyttet meg av alle ukentlige oppfølginger som jeg har hatt mulighet til å delta på. Det har vært både lærerikt og interessant.»

«Utrolig nyttig og lærerikt. Dere har masse kunnskap og erfaring som ble delt med oss og fordi vi var en gruppe så hadde alle sine utfordringer og temaer som derav ble diskutert.»

FØDSELSFORBEREDELSE

Et spørsmål var i hvor stor grad de gravide følte seg forberedt til å føde da fødselen startet. 86 % opplevde å være godt eller svært godt forberedt og resterende svarte at de var hverken godt eller dårlig forberedt.

Hvordan vil du beskrive din fødselsopplevelse?

66 % svarte at de hadde en god eller svært god opplevelse. 18 % hadde verken god eller dårlig opplevelse og 15 % hadde en dårlig eller svært dårlig opplevelse 

«Jeg følte meg trygg hele tiden, og klarte i stor grad å fokusere på mine arbeidsoppgaver»

«Jeg hadde god effekt av å fokusere på å være avslappet i hele kroppen. Det hjalp meg gjennom hele åpningsfasen og bidro til at jeg kom inn på sykehuset med nesten 9 cm åpning.»

«Drømmefødsel! Følte meg trygg på arbeidsoppgavene mine, pustet, visualiserte meg selv til en solseng på favoritthotellet mitt og var ikke redd i det hele tatt, selv om smertene var intense. Fra vannet gikk til babyen var ute gikk det 6,5 time. En helt naturlig fødsel uten smertelindring og kun en grad 1 rift. Kan nesten ikke tro det og er vanvittig stolt av meg selv. Jordmoren kalte meg fødemaskin:)»

«Jeg følte at jeg visste hva jeg skulle gjøre i de forskjellige fasene av fødselen, det at jeg fikk beveget meg, dusjet, spist og slappet av i den tidlige fasen tror jeg gjorde meg bedre rustet for den senere fasen. Jeg følte meg trygg hele tiden, og jobbet med kroppen. Jordmor sa at hun skulle trodd jeg hadde født før.»

Medisinsk intervensjon

Det som kjennetegnet de dårlige fødselsopplevelsene var i stor grad fødsler som endte med behov for medisinsk inngripen:

«Blei sett igong før termin grunna lite liv, difor var eg engstelig, ikkje pga følt fødeevne. Etter mykje styr enda det i hastekeisersnitt. Alt førgikk veldig ryddig, og far fikk vere med på alt, så det er berre positivt. Men eg sit att med ei kjensle av å ha blitt frårøva ei oppleving eg ville ha. Og litt angst for at det vil skje igjen neste gong.»

«Misfarget fostervann, igangsetting, mye oppkast, lav fosterlyd og tangforløsning.»

«Fødsel ble igangsatt og gikk over flere døgn, vi ble rammet av dårlig bemanning og følte oss utrygge på personalet som skulle ivareta oss. Fødselen ble traumatisk og skremmende.

«Mye smerte, rier (nesten) uten pauser, liten fremgang. Feber og infeksjon både på baby og mor. Endte med haste-keisersnitt.»

Et oppfølgingsspørsmål var i hvor stor grad deltakerne antok at de mentale forberedelsene, før fødselen, påvirket deres fødselsopplevelse.

71 % krysset av for stor eller svært stor grad av påvirkning. 15 % mente at det var hverken positivt eller negativt og 13 % at det var svært liten eller liten grad av sammenheng.

Ønsker å anbefale andre å trene mentalt før fødsel

Selv om en liten andel deltakere opplevde treningen som slitsom, vanskelig og de endte med en dårlig fødselsopplevelse, er det bemerkelsesverdig at hele 95 % ønsker å anbefale andre gravide å forberede seg på denne måten. 5 % svarte at de ikke visste om de ville anbefale treningen til andre gravide.  Ergo var det ingen som valgte å ikke anbefale treningen til andre.

«Anbefaler alle gravide å trene mentalt. Spesielt dersom man er litt engstelig for fødsel.»

«Selv om man ikke er engstelig for fødselen i forkant, så kan det gjøre den lettere å håndtere!»

«Gjorde at jeg klarte å snakke mer utad om min frykt, og anerkjenne overfor meg selv at dette var noe jeg var redd for»

«Vanskelig å forklare hvorfor det funker, men det bare gjør det, så jeg håper det kan hjelpe noen andre slik det hjalp meg.»

«Lurt å ha fokus på fødselen for å føle seg trygg og få en god start på barseltiden. Trygghet = mindre kortisol, mindre kortisol = færre komplikasjoner og mer Oxotysin, noe som øker melkeproduksjon, tilknytning etc.»

Våre vurderinger 

Kvinnenes svar gir en god oversikt over hvordan de påvirkes av treningen. Før de begynte å trene mentalt uttaler de at de er trygge og positive til at de skal mestre fødselen, men de uttrykker samtidig usikkerhet og bekymring. De er spente og nysgjerrige, litt usikre og vet ikke helt hva de skal tro. Flere skriver «men jeg vet ikke, jeg har jo ikke gjort dette før». Kvinnene er i stor grad overbevist om at mental trening vil være nyttig for dem under fødselen. 

Søvn

Når det gjelder søvn opplever mange at de sover urolig, hvilket er normalt og helt vanlig i graviditeten. Vi har i mange år fått høre fra gravide at de sover bedre etter å ha begynt med mental trening.  I denne studien beskriver 28 % av kvinnene at søvnkvaliteten ble bedre etter at de begynte å trene mentalt.

Fødselsopplevelsen

Når kvinnene utdyper svarene sine formidler de trygghet. De stolte på kroppen sin og opprettholdt troen på fødselen. De formidler at den mentale treningen hjalp dem til å holde fokus på pust og avspenning. Pust og avspenning når man har sterke smerter er svært effektivt, noe disse kvinnene i denne undersøkelsen presiserer. De beskriver gjennomgående gode opplevelser med mestring og kontroll. For kvinnene som erfarte at fødselen ikke ble en god opplevelse, handlet det om medisinske intervensjoner som induksjon, amniotomi, vakum og tangforløsning eller lignende uforutsette komplikasjoner slik det er beskrevet over. 

42 % hadde i stor grad tro på at fødselen ville bli en god opplevelse (da de fikk tilgang til kurset) og 66 % registrerte at de faktisk fikk en god fødselsopplevelse!

Langvarig forløp

Det lengste fødselsforløpet og den dårligste fødselsopplevelsen beskrives av en kvinne som ikke hadde praktisert treningen overhodet. Hun vil likevel gjerne anbefale kurset videre til andre. Det er interessant.

Veien videre

En god fødsel bruker mental trening blant annet for å nå målene om:

 1. Å bidra til at kvinner demper engstelse og blir tryggere under graviditeten.
 2. Å etablere et fundament som tilrettelegger for en god fødselsopplevelse med hovedvekt på hva kvinnene kan gjøre selv ved å trene på avspenning under rier, hensiktsmessig pust og evne til å hvile godt mellom riene.

Ettertanker

Evalueringene i denne studien viser at de aller fleste opplever at mental trening gir stor nytteverdi i forbindelse med fødselsforberedelse. 95 % av de som gjennomførte kurset vil anbefale kurset videre. Det gir motivasjon til å gjøre videre undersøkelser i større omfang og fortsette dette viktige arbeidet videre.

Jordmor Tonje Wessel Rummelhoff og sosial entreprenør og mentaltrener Birgit Semundseth