Vi lover ikke smertefrie fødsler

Vi lover ikke smertefrie fødsler,
men angsten for å føde påvirker smerten. Derfor er mental trening så viktig!

Se artiklen her.